Hoe verloopt een familieopstelling in mijn praktijk?

Blokkades en beperkingen in jouw leven zijn te herleiden tot trauma's bij je voorouders. Een familieopstelling doorbreekt dit patroon, zodat jij vrijer en gelukkiger, succesvoller het leven kan leiden dat jij wilt. Joriska Vanhaelewyn geeft familieopstellingen in Gent.

Je thema voor je familieopstelling

Tijdens het voorgesprek vertel je me kort wat het thema is waarrond je een opstelling wilt doen . Dat kan alles zijn waar jij in je leven tegenaan loopt, zoals een pijnlijke of slechtlopende relatie, lichamelijke klachten die je storen en die niet gemakkelijk genezen, het gevoel vast te lopen in je werk, moeilijkheden in de de opvoeding van je kinderen, en zo verder. Samen gaan we op zoek naar de essentie in jouw verhaal: wat wil je juist zien in de opstelling?

Familiefeiten nodig voor je familieopstelling

Ik vraag je naar de belangrijkste zware/traumatische feiten in de levens van je voorouders, zoals vroeg gestorven ouders of kinderen, misbruik, vergeten 

familieleden (denk aan abortus, miskramen, uitgestoten familieleden…), ongevallen, faillissementen, … Het is goed om zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor je bij mij komt. Hier vind je een lijst met de meest voorkomende zware feiten.

Opstellen van de representanten tijdens een familieopstelling

Daarna beginnen we aan de opstelling: ik stel je voor om enkele representanten te kiezen voor de meest belangrijke spelers in je thema, en ik vraag je om deze op te stellen. Dat wil zeggen: een plaats te geven in de ruimte waarin we werken. 

Op zoek naar de oorzaak... tijdens je familieopstelling

Vervolgens gaan we samen op zoek naar de onderliggende dynamiek van jouw thema. In een groepsopstelling bevraag ik de representanten beurtelings rond wat zij waarnemen. Ik vraag hen om bepaalde zinnen tegen elkaar te zeggen, of om een andere plek in te nemen. Vaak wordt duidelijk dat er nog andere belangrijke spelers zijn; daarvoor komen er dan extra representanten bij. Elke beweging, uitspraak en nieuwe informatie kan weer nieuwe waarnemingen bij de representanten teweeg brengen en zo komen we uiteindelijk bij de ontknoping: de oorzaak van je thema.

... en loslaten van blokkades op het einde van je familieopstelling

Eenmaal de oorzaak gevoeld en gezien is, werk ik oplossingsgericht verder met jou en de representanten. Meestal veroorzaakt het zien en erkennen van de gebeurtenis en de bijhorende gevoelens een ontdooiing, waardoor de liefde weer vrijer kan stromen. Indien mogelijk wordt de orde in de familie hersteld en neemt elk familielid de verantwoordelijkheid op voor zijn eigen lot. Zo kun jij je als nakomeling bevrijden van de taken en overtuigingen die je onbewust op je schouders nam, maar die eigenlijk niet bij jou horen. 

Een individuele opstelling

Ik geef momenteel vooral individuele opstellingen. Daarin stel je geen mensen, maar ankerpunten op. Dat kunnen stoelen of matjes zijn, waarop jij beurtelings plaatsneemt om te kijken wat je daar waarneemt. Verder verloopt het op dezelfde manier als bij een groepsopstelling. Het voordeel van een individuele opstelling is dat je zelf kan waarnemen wat er zich afspeelt bij de verschillende "spelers" in de opstelling. Dit helpt bij het voelen, begrijpen en verwerken van de opstelling.

Familieopstellingen vervangen geen geneeskundige behandeling. Ze kunnen wel een zinvolle ondersteuning zijn bij ziekte. Veel ziektes zijn immers gelinkt aan onverwerkte emotionele stukken.

Wie een sessie of workshop volgt bij Joriska Vanhaelewyn, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Aan personen onder psychiatrische behandeling, ernstig zieken (overdraagbare aandoeningen) of minder validen vragen we eerst contact op te nemen met Joriska Vanhaelewyn om eventuele praktische problemen op te lossen en om te kijken of deze sessie of workshop geschikt is. Alle vormen van belangrijke medicatie zoals vb. psycho-pharmaca, medicatie voor hartaandoeningen en dergelijke, moeten aan Joriska worden gemeld. Dit valt uiteraard onder het beroepsgeheim. In geval van twijfel is de deelname enkel mogelijk met instemming van de behandelende geneesheer